Naši naročniki storitev so slovenska in tuja podjetja, banke, družbe za upravljanje z nepremičninskim portfeljem, družbe za prestrukturiranje, revizorji, investitorji in drugi.

Svoje izkušnje in znanje smo uporabili v naslednjih primerih:

  • Ocene vrednosti nepremičnin (poslovne, industrijske, rezidenčne, turistične, zemljišča),
  • Ocene vrednosti nepremičnin v mednarodnem okolju (Hrvaška, Srbija, Kosovo),
  • Ocene vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje,
  • Študije ekonomike upravičenosti investicije oz. projekta (Feasibility študija),
  • Projekti razvoja zemljišč,
  • Portfeljsko ocenjevanje vrednosti in optimiziranje najemniške strukture (nakupovalni centri, pisarne),
  • Implementacija strategij upravljanja nepremičninskih naložb,
  • Vodenje nasedlih projektov z namenom prodaje na trgu,
  • Projektiranje in vodenje gradnje.